ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK-4)

Sıra No: 16
KATAGORİ KIRILIMI 1.6.1.5.21
Tarihi 16.06.2015
DMO KATALOG KOD NO 911 633027
ÜRÜN ADI SATEN TÜRK MASA BAYRAĞI (0,15 X 0,225 M)
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) 24
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ İSTİKLAL
Türk Bayrağı Kumaşının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Türk Bayrağının Boyutları ve Toleransı 22.09.1983 tarih ve 2893 sayılı Türk Bayrağı kanununda ve bu kanuna göre çıkarılan Türk Bayrağı tüzüğünde tespit edilen boyutlardadır. Türk Bayraklarındaki toleranslar, en ölçüsünün +/- % 1 olacak şekilde hesaplanır. 0,15 X 0,225 M Türk Bayrağının boyutlarında, enindeki tolerans +/- 1 'dir. Aynı ebatta 2 bayrak birbirine kenarlarından ışıl işlemle yapıştırlarak oluşturulacaktır.
Kumaş Birim Alan Kütlesi (En az) 155 gr/m²
Kumaşın İplik Sıklığı (En az) Çözgü : 70 adet/cm Atkı : 30 adet/cm
Kumaşın Kopma Mukavemeti (En az) Çözgü : 981 N (100 kgf) Atkı : 785 N (80 kgf)
Kumaşaın İplik Lif Oranı ve Özellikleri % 100 Polyester kumaştır.
Kumaşın Dokusu Türk Bayrağı kumaşı bez ayağı (TS 2459) dokuma şekli ile dokunmaktadır.
Kumaşın Renk Koordinatları Türk Bayrağının kumaşının rengi al olmalı ve Hunter (Adams) renk skalasına göre L.a.b kordinatları ; L= 27,5 a = 44,8 b = 15,6 olmalı ve bu koordinatlarda en çok 3 NBS renk farkı kabul edilir.
Türk Bayrağının Ayyıldız Beyazlık İndeksi En az % 60'dır.
Türk Bayrağı Kumaşının Renk Haslıkları
Hava Şartlarına Karşılık Renk Haslığı 4-5 (en az)
Suya Karşı Renk Haslığı 4 (en az)
Yıkamaya Karşı Renk Haslığı (Akmada/solmada) 4 (en az)
Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı (Akmada/Solmada) Akmada : 3 Solmada : 4
Bayrak Kumaşının Lif Olmayan Madde Muhtevası En az % 3'dür.
Bayrak Kumaşının Yüksek Sıcaklıktaki Çekme Miktarı Çözgü ve Atkı yönlerindeki yüksek sıcaklıkta % 2 den fazla çekmeyecek şekilde termofiksaj işlemine tabii tutulmaktadır.
Bayrak Kumaşının Aşınma Sonrası Ayyıldız Kısmının Kopma Mukavemeti Değişim Miktarı Kumaşının ayyıldız kısmının kopma mukavemeti orijinal hale göre % 10 dan fazla düşmemektedir.
Türk Bayrağının Dikim Özellikleri
Türk Bayrağının Uçkurluk Dikim Özellikleri Türk Bayrağının uçkurluğunun yapımında groglen dar dokuma kumaştan tek dikişli olacaktır.
Türk Bayrağına Ayyıldız İşleme ve Aplike Yapılarak Dikilmesi Ayyıldız oluşturulacak beyaz kumaşının kenarı kıvrılarak düzgün bir şekilde düz dikişle veya zigzag dikişle dikilmiştir. Zikzag dikiş kullanıldığında kenar içeri kıvrılmadan da dikiş yapılmaktadır.
Türk Bayrağının Ayyıldızının Yapılması Ayyıldız basma, aşındırma, işleme veya aplike sistemlerinden biriyle yapılmaktadır. Ayyıldız aplike sistemi ile yapılıyorsa, ay ve yıldız tek parça kumaştan yapılmaktadır.
Türk Bayrağının Kenarlarının Kapatılması Türk Bayrağının uçkurluk kısmı hariç diğer üç kenarı ışıl sistemle birbirine yapıştırılmak üzere kapatılacaktır.
Türk Bayrağının Yapımında Kullanılan Kumaştaki Parça Sayısı ve Diğer Dikim Özellikleri 0,15 x 0,225 m ebadındaki Türk Bayrağı tek parça imal edilir. Sarkan dikiş ipliği uçları temizlenmektedir. Dikişler muntazam ve kumaşın büzülmesine meydan vermemektedir. Dikiş uçları pekiştirilmiştir. Dikiş adımı sayısı en az 40 adet/10 cm'dir.
Dikiş İpliği Özellikleri Dikişlerde, TS 8288'e uygun pamuklu veya sentetik dikiş ipliği kullanılmaktadır.