ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER FORMU SIRA NO : 5
KATAGORİ KIRILIMI 1.6.1.5.10
TARİHİ 16.06.2015
DMO KATALOG KOD NO 911 633016
ÜRÜN ADI POLYESTER KUMAŞTAN MAMUL TÜRK BAYRAĞI (7,00X10,50 M)
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) 1
ÜRÜN MARKASI / MODELİ İSTİKLAL
Türk Bayrağı Kumaşının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Türk Bayrağının Boyutları ve Toleransı 22.09.1983 tarih ve 2893 sayılı Türk Bayrağı kanununda ve bu kanuna göre çıkarılan Türk Bayrağı tüzüğünde tespit edilen boyutlardadır. Türk Bayraklarındaki toleranslar, en ölçüsünün +/- % 1 olacak şekilde hesaplanır. 7,00 X 10,50 M Türk Bayrağının boyutlarında, enindeki tolerans +/- 4 'dir.
Kumaş Birim Alan Kütlesi (En az) 155 gr/m²155 gr/m²
Kumaşın İplik Sıklığı (En az) Çözgü : 15 adet/cm Atkı : 13 adet/cm
Kumaşın Kopma Mukavemeti (En az) Çözgü : 981 N (100 kgf) Atkı : 785 N (80 kgf)
Kumaşın İplik Lif Oranı ve Özellikleri % 100 Polyester kumaş, kesikli liflerden eğrilmiş en az 2 katlı bükümlü atkı ve çözgü ipliklerden yapılmıştır.
Kumaşın Dokusu Türk Bayrağı kumaşı bez ayağı (TS 2459) dokuma şekli ile dokunmuştur.
Kumaşın Renk Koordinatları Türk Bayrağının kumaşının rengi al olmalı ve Hunter (Adams) renk skalasına göre L.a.b kordinatları ; L=27,5 a= 44,8 b= 15,6 olmalı ve bu koordinatlarda en çok 3 NBS renk farkı kabul edilerek imal edilmiştir.
Türk Bayrağının Ayyılıdız Beyazlık İndeksi En az % 60'dır.
Türk Bayrağının Kumaşının Renk Haslıkları
Hava Şartlarına Karşılık Renk Haslığı 4-5 (en az)
Suya Karşı Renk Haslığı 4 (en az)
Yıkamaya Karşı Renk Haslığı (akmada/solmada) 4 (en az)
Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı (akmada/solmada) Akmada : 3 Solmada : 4
Bayrak Kumaşının Lif Olmayan Madde Muhtevası En az % 3'dür.
Bayrak Kumaşının Yüksek Sıcaklıktaki Çekme Miktarı Çözgü ve Atkı yönlerindeki yüksek sıcaklıkta %2 den fazla çekmeyecek şekilde termofiksaj işlemine tabii tutulmuştur.
Bayrak Kumaşının Aşınma Sonrası Ayyıldız Kısmının Kopma Mukavemeti Değişim Miktarı Kumaşın ayyıldız kısmının kopma mukavemeti orijinal hale göre % 10 dan fazla düşmeyecek şekilde imal edilmiştir.
Türk Bayrağının Dikim Özellikleri
Türk Bayrağının Uçkurluk Dikim Özellikleri Türk Bayrağının uçkurluğunun yapımında birim alan kütlesi en az 150 gr/m², çözgü tel sayısı 24 +/- 1 adet/cm atkı tel sayısı 24 +/- 1 adet olan kasarlanmış % 100 pamuk bir kumaş kullanılmıştır. Uçkurluk bayrağa dikilirken en az iki dikiş tarafından dikilmiştir. Uçkurluğun içe kıvrılan kısmı ile Türk Bayrağının uçkur içerisinde kalan kenarı, her iki taraftan dikilmiştir.
Türk Bayrağına Ayyıldız İşleme ve Aplike Yapılarak Dikilmesi Ayyıldız oluşturulacak beyaz kumaşının kenarı kıvrılarak düzgün bir şekilde düz dikişle veya zigzag dikişle dikilmiştir. Zikzag dikiş kullanıldığında kenar içeri kıvrılmadan da dikişmiştir.
Türk Bayrağına Ayyıldız Yapılması Ayyıldız basma, aşındırma, işleme veya aplike sistemlerinden biriyle yapılmaktadır. Ayyıldız aplike sistemi ile yapılıyorsa, ay ve yıldız tek parça kumaştan yapılmaktadır.
Türk Bayrağının Kenarlarının Kapatılması Türk Bayrağı uçkurluk kısmı hariç diğer üç kenarı içe kıvrılarak, uçları çözülmeyecek şekilde düz dikiş ile düzgün bir şekilde dikilmiştir. Katlama Payı 10-15 mm'dir. Simetrik olmak şartı ile dokuma kenarlı kumaş kullanıldığında kıvırma işlemine gerek yoktur.
Türk Bayrağının Yapımında Kullanılan Kumaştaki Parça Sayısı ve Diğer Dikim Özellikleri 7,00x10,50 m ebadındaki Türk Bayrağı üç parçadan imal edilmiştir. Sarkan dikiş ipliği uçları temizlenmiştir. Dikişler muntazam , kumaşın büzülmesine meydan verilmemektedir. Dikiş uçları pekiştirilmiştir. Dikiş adım sayısı en az 40 adet/10 cm'dir.
Dikiş İpliği Özellikleri Dikişlerde, TS 8288'e uygun pamuklu veya sentetik dikiş ipliği kullanılmıştır.