Çözüm Ortakları

TSE ve ISO9001 belgesi olan tek firma.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), kamu kurum ve kuruluşlarının, Ana Statü kapsamındaki mal ve hizmet ihtiyaçlarını, merkezi satınalma işlevi çerçevesinde, kamu yararını gözeterek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması, savurganlığın önlenmesi, faaliyet alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması,şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda temin etmeyi kendine amaç edinmiş bir kamu kuruluşudur.

İstiklal Bayrak 2008 yılından bu yana Devlet Malzeme Ofisi’nin Türk Bayrağı konusunda Türkiye’de tek tedarikçi firmasıdır ve katalogdan teslimlerine devam etmektedir.